Commissieverslagen

Zoekresultaten (385)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen.

2023D38773

Commissieverslagen

Conceptverslag Klokkenluiders

Conceptverslag Klokkenluiders. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 13 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Klokkenluiders VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D37222

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over woningbouwopgave en koopsector

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over woningbouwopgave en koopsector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1077 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 augustus...

2023D33004

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over IVD-aangelegenheden

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over IVD-aangelegenheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 340 Verslag van de commissie voor de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2022 Nr. 2 VERSLAG...

2023D28587

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 328...

2023D33131

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties''

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties''. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 149 Initiatiefnota van...

2023D32544

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over Bouwregelgeving

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over Bouwregelgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 325 Bouwregelgeving Nr. 256 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 juli 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse...

2023D25885

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over functioneren Rijksdienst

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over functioneren Rijksdienst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 330 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2023 De...

2023D25773

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds. Tweede Kamer der...

2023D32051

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 802 Toepassing van de Wet open overheid...

2023D23288

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over de Staat van de volkshuisvesting

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 mei 2023, over de Staat van de volkshuisvesting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1066 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2023D22604

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over Ruimtelijke Ordening

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2023, over Ruimtelijke Ordening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 163 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 juni 2023 De vaste commissie...

2023D20338

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 293 Renovatie Binnenhof Nr. 130 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 9 juni 2023 De...

2023D19663

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Integriteit openbaar bestuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Integriteit openbaar bestuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 266 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 2 juni...

2023D19417

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Constitutionele toetsing

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Constitutionele toetsing. 35 786 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2023D18500