Commissieverslagen

Zoekresultaten (353)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over IVD-aangelegenheden

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over IVD-aangelegenheden. 30 977 AIVD Nr. 164 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en

2022D29832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Regiodeals

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Regiodeals.

2022D27307

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 juni 2022, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB. 35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 Nr. 168 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 4 juli 2022

2022D26470

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Staat van de volkshuisvesting. 20220630CD Staat van de volkshuisvesting VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke

2022D30739

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. 36 062 Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 juni

2022D27934

Commissieverslagen

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG)

Conceptverslag Het Nederlands Slavernijverleden (Tweede RTG). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 257 (2021-2022) van 27 juni 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Het Nederlandse

2022D32566

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2022, over Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2022, over Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte. 36 104 EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen Nr. 9 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor

2022D26569

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag Nr. 717 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 8 juni 2022 De vaste commissie

2022D23673

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Kos¸ er Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor

2022D17547

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over de Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over de Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 711 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 mei 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 april 2022 overleg gevoerd

2022D16865

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 april 2022, over Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 april 2022, over Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 884 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 mei 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 12 april 2022 overleg

2022D15700

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving (afronding 1e termijn en 2e termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving (afronding 1e termijn en 2e termijn). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 885 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 mei 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op

2022D16057

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 april 2022, over Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 april 2022, over Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925-VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 Nr. 149 VERSLAG VAN EEN

2022D15011

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 788 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 mei 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 6 april 2022 overleg gevoerd met de

2022D18405

Commissieverslagen

Conceptverslag Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Conceptverslag Klimaatakkoord gebouwde omgeving. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 april 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Klimaatakkoord gebouwde omgeving VERSLAG VAN EEN

2022D14817

Naar boven