Commissieverslagen

Zoekresultaten (98)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017, over Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 227 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 5 juli 2017 overleg gevoerd

2017D22034

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2017, over de Slotwet Wonen en Rijksdienst 2016

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2017, over de Slotwet Wonen en Rijksdienst 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 725 XVIII Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2016 Nr. 11 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 juli 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 14

2017D20831

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over diverse woononderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over diverse woononderwerpen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 302 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 7 juni 2017 overleg gevoerd met de

2017D17345

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2017, over Toezicht en borging woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2017, over Toezicht en borging woningcorporaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 453 Woningcorporaties Nr. 440 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 18 mei 2017 overleg gevoerd met de heer

2017D14273

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2017, over Bouwregelgeving

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2017, over Bouwregelgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 325 Bouwregelgeving Nr. 163 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 14 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk,

2017D05406

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over ICT onderwerpen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over ICT onderwerpen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 450 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 maart 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 9 februari 2017 overleg

2017D05320

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Staat van de woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Staat van de woningmarkt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 288 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2016 overleg

2016D49135

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Energiebesparing gebouwde omgeving

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Energiebesparing gebouwde omgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 502 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 december 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 7 december 2016

2016D48686

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

2016D50689

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 434 Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking

2016D50690

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over Rijksdienstaangelegenheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over Rijksdienstaangelegenheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 219 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 november 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst en de vaste commissie voor Defensie

2016D42345

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 oktober 2016, over Huuraangelegenheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 oktober 2016, over Huuraangelegenheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 27 926 Huurbeleid Nr. 274 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 26 oktober 2016 overleg gevoerd met de heer Blok,

2016D41230

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over woningcorporaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 453 Woningcorporaties Nr. 427 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 6 oktober 2016 overleg gevoerd met de heer Blok,

2016D38608

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2016, over bouwregelgeving

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2016, over bouwregelgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 325 Bouwregelgeving Nr. 160 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 29 september 2016 overleg gevoerd met de heer Blok,

2016D37977

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 september 2016, over Krimp en bevolkingsdaling

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 september 2016, over Krimp en bevolkingsdaling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 757 Stedenbeleid Nr. 91 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 14 september 2016 overleg gevoerd met de heer

2016D35047

Naar boven