Commissieverslagen

Zoekresultaten (32)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een Algemeen Overleg, gehouden op 11 mei 2010, inzake Jeugdzorg

Verslag van een Algemeen Overleg, gehouden op 11 mei 2010, inzake Jeugdzorg. kst-31839-61 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 61 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D24876

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2010, inzake gesloten Jeugdzorg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2010, inzake gesloten Jeugdzorg. kst-31839-54 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2010D16981

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg. 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 6 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 17 maart 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op...

2010D14354

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 maart 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 maart 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg. 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 4 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 maart 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1> heeft op...

2010D13145

Commissieverslagen

Verslag van een rondetagelgesprek, gehouden op 15 februari 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg

Verslag van een rondetagelgesprek, gehouden op 15 februari 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg. 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 17 februari 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op...

2010D10041

Commissieverslagen

Verslag van een rondetagelgesprek, gehouden op 8 februari 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg

Verslag van een rondetagelgesprek, gehouden op 8 februari 2010, over de toekomstverkenning jeugdzorg. 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 2 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 februari 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op...

2010D09320

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 3 december 2009 inzake een gezonde Leefstijl

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 3 december 2009 inzake een gezonde Leefstijl. 31 839 Jeugdzorg Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft...

2010D05672

Commissieverslagen

Gezonde Leefstijl

Gezonde Leefstijl. algemeen overleg/Gezonde Leefstijl d.d. 3 december 2009/JG blz. cc8bb39a-ed0d-451a-9415-d8af4474d875 (Sandfort) Uiterste corr.datum: vrijdag 22 januari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Gezonde Leefstijl Desgewenst kunt u correcties...

2010D02724

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2009, inzake moeders en kinderen detentie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2009, inzake moeders en kinderen detentie. 32 123 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2010 Nr. 24...

2009D60121

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de wachtlijsten jeugdzorg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 september 2009, over de wachtlijsten jeugdzorg. 31 839 Jeugdzorg Nr. 19 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 november 2009 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft...

2009D53835

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 oktober 2009, over de jeugdgezondheidszorg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 oktober 2009, over de jeugdgezondheidszorg. 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 80 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 november 2009 De algemene commissie voor Jeugd...

2009D53837

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2009, over gesloten jeugdzorg

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 september 2009, over gesloten jeugdzorg. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 Nr. 199 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 2009 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft...

2009D50297

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 5 oktober 2009, inzake gezinsbeleid

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 5 oktober 2009, inzake gezinsbeleid. 30 512 Gezinsbeleid Nr. 13 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 7 oktober 2009 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin1 heeft op 5 oktober 2009...

2009D49280

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2009, over Wyldemerk

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2009, over Wyldemerk. 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 75 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 september 2009 De algemene commissie voor Jeugd en...

2009D46420

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 14 september 2009, over de initiatiefnota Gezin boven tehuis

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 14 september 2009, over de initiatiefnota Gezin boven tehuis. 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer...

2009D44804