Commissieverslagen (5.920)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2020, over de Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

32317-603
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen