Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  Peter Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Verhoev, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-1033 Nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving: voor een sterkere verbinding tussen wetenschap en samenleving

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Wetenschapsbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00