Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Inburgering en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-390 Uitvoeringsbrief inburgering

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

36200-XV-13 Motie van het lid Maatoug over opties uitwerken voor het voortzetten van de inburgering in de opvang

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

32824-372 Motie van het lid Aartsen over voorstellen om werkgerelateerde aspecten van het inburgeringstraject meer te richten op vrouwelijke nieuwkomers

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30