Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 maart 2023, over de EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 14 maart 2023)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-31-695 Geannoteerde agenda EU-gezondheidsraad 14 maart 2023 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 14 maart 2023)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14