Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2023, over Institutioneel racisme

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-324 Verkenning racisme

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Institutioneel racisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00