Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over discriminatie, racisme en mensenrechten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-316 Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35788-92 Motie van het lid Azarkan over een plan om moslimhaat te bestrijden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-36 Motie van het lid Van Baarle c.s. over het verbeteren van de effectiviteitsmeting van maatregelen tegen discriminatie

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-35 Motie van de leden Van Baarle en Simons over het verbeteren van de verantwoording van uitgaven voor discriminatiebestrijding

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-255 Motie van het lid Van Baarle over de Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en Racisme jaarlijks onafhankelijk aan de Kamer laten rapporteren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-242 Motie van het lid Azarkan over moslimhaat of moslimdiscriminatie erkennen als specifieke vorm van discriminatie en racisme

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30950-211 Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Jetten over aanstellen van een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding t.v.v. 30950-195

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35164-9 Motie van het lid Paternotte c.s. over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

30950-203 Motie van het lid Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Discriminatie en racisme (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het eindverslag van de informateurs

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29