Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2022, over AVVN

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26150-199 Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27925-905 Motie van het lid Brekelmans c.s. over zich internationaal verzetten tegen erkenning van de taliban

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

AVVN

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30
Naar boven