Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over inburgering en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-363 Stand van zaken overgangsrecht uitvoeringskwestie Wet inburgering 2021

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50