Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (Kamerstuk 32140-105)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32140-105 Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Motie

32140-91 Motie van het lid Stoffer over het verbeteren van de uitvoerbaarheid van alle categorieën van vermogensbestanddelen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32140-94 Motie van het lid Idsinga c.s. over het doorzetten van het werk aan een stelsel van werkelijk rendement

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

32140-99 Motie van de leden Ephraim en Eppink over een operationeel plan van aanpak voor het belasten van werkelijk rendement

Indiener O.R. Ephraim, Tweede Kamerlid

Motie

32140-92 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een contourennota voor de vormgeving van een heffing op werkelijk rendement

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Belastingen (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 09:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement (hybride)

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:30

Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven