Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over Ruimtelijke Ordening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-92 Ruimtelijke ordening

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Motie

35925-VII-72 Motie van de leden Nijboer en Bromet over het tegengaan van verdozing van het landschap

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35925-119 Motie van het lid Omtzigt over het terugdraaien van de intensivering van 600 miljoen euro voor elektrische auto's

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiƫle Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05