Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 20222, over politie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Paul van Meenen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29628-1101 Reactie op het eindadvies van de Adviescommissie voor Landelijke Eenheid 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk'

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

29628-1087 Motie van het lid Van der Werf c.s. over voldoende bevoegdheden voor de commissie-Schneiders om de vooruitgang binnen de Landelijke Eenheid actief te monitoren

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven