Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier
  • Mede ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31311-237 Reactie op verzoek commissie over een uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 inzake de partijbedoeling en reactie op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op een artikel Tijdschrift Recht& Arbeid

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie op uitspraak Hoge Raad zzp-overeenkomst

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven