Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2020, over strafrechtelijke onderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-558 Voortgang ZSM-rechtsbijstand en Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Motie

29279-512 Motie van het lid Van Dam c.s. over verzetschriften binnen één maand voor de rechter brengen

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie

29279-511 Motie van het lid Van Dam c.s. over de advocatuur structureel betrekken bij de ZSM-werkwijze

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO OM-afdoening (AO d.d. 10/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30