Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over verkeersveiligheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M.Y. Israel, griffier
  • Mede ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-716 Informatie over diverse onderwerpen voor het Algemeen Overleg verkeersveiligheid van 13 juni 2019

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek minister toesturen benchmarkonderzoek kostprijs en verkooptarieven vervoervergunningen

Indiener M.Y. Israel, griffier

Motie

34182-23 Motie van het lid Remco Dijkstra over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45