Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Leven Lang Ontwikkelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30012-122 Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

28760-95 Gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. over actieve hulp door gemeenten bij laaggeletterdheid (t.v.v. 28760-87)

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-117 Motie van het lid Renkema c.s. over een voorstel om leven lang ontwikkelen onder kwetsbare doelgroepen te stimuleren

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

30012-116 Motie van de leden Renkema en Smeulders over monitoren welke groepen gebruikmaken van het STAP-budget

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

28760-89 Motie van de leden Kuik en Wiersma over doelstellingen om laaggeletterdheid in specifieke sectoren terug te dringen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

30012-118 Motie van de leden Sneller en Diertens over externe loopbaanbegeleiding of ontwikkelingsadvies voor groepen met lage deelname aan scholing

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

30012-114 Motie van het lid Van den Hul over een doelstelling voor een leven lang ontwikkelen voor mensen met flexcontracten

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

30012-113 Motie van het lid Wiersma c.s. over het bundelen van publieke budgetten voor scholing in het STAP-budget

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Van Engelshoven - reactie op Onderwijsraadadvies op conceptwetsvoorstel over wettelijke grondslag Nederlands kwalificatiekader (NLQF)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35074-45 Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-59 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30012-108 Gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. over het erkennen van werkervaring (t.v.v. 30012-103)

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-102 Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-98 Motie van de leden Van Brenk en Van der Hul over een dekkend volwaardig vavo-aanbod in Flevoland

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31524-385 Gewijzigde motie van de leden Kuik en El Yassini over het verschil tussen mbo-verklaring en mbo-certificaat (t.v.v. 31524-381)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Leven Lang Ontwikkelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20