Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek : Verslag van een openbaar verhoor, gehouden op 2 juli 2014, met dhr. E. van der Laan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A. van Vliet, voorzitter van de parlementaire enquĂȘtecommissie Woningcorporaties
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier