Brieven regering

Zoekresultaten (79.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Uitspraak juridische procedure inzake vervanging onderzeebootcapaciteit

Uitspraak juridische procedure inzake vervanging onderzeebootcapaciteit. Uitspraak Op 30 april jl. heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd dat één van de kandidaat-werven, namelijk de Duitse werf thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), een kort geding aanhangig heeft gemaakt...

2024D29420

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof

Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof. Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof Datum 24 juli 2024 Betreft Besluit Woo-verzoek inzake declaraties Dick Schoof Directie Openbaarmaking Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den...

2024D29397

Brieven regering

Evaluatie vijfkwartiersdienstregeling Ameland

Evaluatie vijfkwartiersdienstregeling Ameland. Evaluatie In de zomer van 2023 achtte Wagenborg Passagiersdiensten (hierna: WPD) het uit veiligheidsoverwegingen niet langer verantwoord dat schepen elkaar passeerden in de vaargeul Holwert-Ameland en heeft zij daarom haar dienstregeling aangepast op...

2024D29381

Brieven regering

Voortgang gecoördineerd definitief besluit RCR-procedure Herwijnen

Voortgang gecoördineerd definitief besluit RCR-procedure Herwijnen.

2024D29346

Brieven regering

Woo-besluit Excuses Slavernijverleden

Woo-besluit Excuses Slavernijverleden. Woo-besluit Excuses Slavernijverleden Datum 23 juli 2024 Betreft Woo-besluit Excuses Slavernijverleden www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2024-0000348675 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk

2024D29340

Brieven regering

Voordracht kandidaat voor de functie van Eurocommissaris

Voordracht kandidaat voor de functie van Eurocommissaris. Hierbij informeer ik u dat ik in overleg met leden van het kabinet heb besloten om Wopke Hoekstra voor te dragen voor de functie als Eurocommissaris in de nieuwe...

2024D29348

Brieven regering

Voortgang HSL-Zuid

Voortgang HSL-Zuid. Voortgang Op verzoek van de Kamer laat het ministerie U jaarlijks weten wat de ontwikkelingen zijn op de HSL-Zuid1. Er wordt in deze brief ingegaan op de ontwikkelingen rondom de tijdelijke snelheidsbeperkingen op de...

2024D29338

Brieven regering

Besluit inzake Woo verzoek over de avondklok

Besluit inzake Woo verzoek over de avondklok. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 juli 2024 Onderwerp...

2024D29302

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief m.b.t. TEK

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief m.b.t. TEK. Beantwoording Op maandag 27 mei jl. organiseerde de commissie voor de Rijksuitgaven in de Tweede Kamer het evenement V-100. Daarin zijn een...

2024D29296

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus

Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus. een brief van S. met als titel ‘Brandbrief misstanden bij Fokus wonen’. Fokus wonen (hierna: Fokus) is een aanbieder van zorg op basis van de subsidieregeling...

2024D29248

Brieven regering

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen. 29683 Dierziektebeleid Nr. 301 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19...

2024D29262

Brieven regering

Computerstoring Crowdstrike

Computerstoring Crowdstrike. Pagina van > Retouradres Postbus 20011 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Computerstoring Crowdstrike Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt...

2024D29285

Brieven regering

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties. Nieuwe Met deze brief wil ik uw Kamer laten weten dat Defensie en de Centrales van overheidspersoneel tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties zijn...

2024D29280

Brieven regering

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 5 juli 2024. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel...

2024D29273

Brieven regering

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse. Onderzoek De mogelijke aanwezigheid van schadelijke (afval)stoffen in stookolie voor zeeschepen is met enige regelmaat onderwerp van het publieke debat. In de Kamerbrief van 30 mei 20231 is...

2024D29257