Brieven regering

Zoekresultaten (79.813)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024. Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Datum 12 juli 2024 Betreft Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 cluster secretaris-generaal Directie Europese en Internationale Aangelegenheden Europese Unie Turfmarkt...

2024D28813

Brieven regering

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024. Blauwtong Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de actuele situatie aangaande blauwtong. Ook heb ik in de brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 28807, nr...

2024D28810

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024. Geannoteerde Graag bied ik u hierbij de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024 aan. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp

2024D28802

Brieven regering

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen V-100 over het thema ‘Gevolgen van voorgestelde Europese...

2024D28805

Brieven regering

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023. Aanvullende In 2021, 2022 en 2023 bent u over de uitslagen van de...

2024D28798

Brieven regering

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023. Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023 Datum 12 juli 2024 Betreft Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023 Directoraat-Generaal Ondermijning Turfmarkt 147 2511 DP Den...

2024D28794

Brieven regering

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001.

2024D28788

Brieven regering

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs.

2024D28783

Brieven regering

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat.

2024D28786

Brieven regering

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort. Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort Datum 12 juli 2024 Betreft Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort DG Volkshuisvesting en Bouwen

2024D28739

Brieven regering

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025. Uitvoering Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de EU-Schoolregeling in schooljaar 2024-2025. Tevens stuur ik u twee onderzoeksrapporten die gebruikt zijn als basis bij het vaststellen van de...

2024D28745

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. 35930 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende...

2024D28707

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13)

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13). Reactie op verzoek van het...

2024D28725

Brieven regering

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991. HOOFDDIRECTIE BEDRIJFSVOERING  DATUM 10 APRIL 2024 ONS KENMERK HOOFDDIRECTIE BEDRIJFSVOERING  DATUM 10 APRIL 2024 ONS KENMERK Pagina van 1...

2024D28720

Brieven regering

Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen Datum 11 juli 2024 Betreft Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen DG Volkshuisvesting en Bouwen Woningbouw Ontwikkeling &

2024D28718