Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Ondernemersvergunning taxi

Ondernemersvergunning taxi. kst-31521-56 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 521 Taxibeleid Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2010D39028

Brieven regering

Tarieven nationale vervoerbewijzen 2011

Tarieven nationale vervoerbewijzen 2011. kst-23645-383 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 383 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2010D36669

Brieven regering

Rapportage FENS (Fonds Eenmalige bijdrage NS)-gelden 2e kwartaal 2010

Rapportage FENS (Fonds Eenmalige bijdrage NS)-gelden 2e kwartaal 2010. kst-29984-231 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2010D36115

Brieven regering

Informele Transportraad 15-16 september 2010

Informele Transportraad 15-16 september 2010. werkt de Europese Commissie aan de totstandkoming van een Europese ruimte zonder grenzen. Doel hiervan is de kustvaart aantrekkelijker, efficiënter en concurrerender te maken door een aantal administratieve procedures te schrappen...

2010D33257

Brieven regering

Actieplan wegtunnels en quickscan/planning A2 Leidsche Rijn tunnel

Actieplan wegtunnels en quickscan/planning A2 Leidsche Rijn tunnel. kst-29296-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan...

2010D32659

Brieven regering

Toezeggingen uit AO scheepvaart d.d. 13 januari 2010 om helderheid te scheppen over het cijfermateriaal m.b.t. de vloot

Toezeggingen uit AO scheepvaart d.d. 13 januari 2010 om helderheid te scheppen over het cijfermateriaal m.b.t. de vloot. kst-31409-30 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 409 Zeevaartbeleid Nr...

2010D32511

Brieven regering

Handhavingsrapportage Schiphol 2010 1 november 2009 - 1 mei 2010

Handhavingsrapportage Schiphol 2010 1 november 2009 - 1 mei 2010. de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een gebruiksjaar, dan wel de eerste helft van...

2010D32431

Brieven regering

Fiche Mededeling Europese Verkeersveiligheidsruimte voor de periode 2011-2020

Fiche Mededeling Europese Verkeersveiligheidsruimte voor de periode 2011-2020. overige acties wil de Commissie vooral uitwisseling van best practices tussen lidstaten en onderzoeken laten verrichten. Nederland 1 Er wordt in de Mededeling over zeven doelen gesproken maar...

2010D32487

Brieven regering

Toezegging Transportraad inzake passagiersrechten luchtvaart ivm de aswolk

Toezegging Transportraad inzake passagiersrechten luchtvaart ivm de aswolk. kst-21501-33-287 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 287 BRIEF VAN DE MINISTER...

2010D31988

Brieven regering

Experiment vaste bochtstraal techniek Schiphol en voortzetten verlengen nachtprocedures

Experiment vaste bochtstraal techniek Schiphol en voortzetten verlengen nachtprocedures. kst-29665-153 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D31917

Brieven regering

Onderzoek nieuwe stations door de provincie Overijssel

Onderzoek nieuwe stations door de provincie Overijssel. kst-31801-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 801 Nieuwe stations, nieuwe passagiers Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN...

2010D31456

Brieven regering

Uitvoering motie Mastwijk c.s. over versneld vervangen van relatief vuile motoren van bussen (32123 XII, nr.23)

Uitvoering motie Mastwijk c.s. over versneld vervangen van relatief vuile motoren van bussen (32123 XII, nr.23). de uitstoot van fijn stof vergelijkbaar zijn met de huidige Euro V/EEV bussen; • voor de NOx uitstoot levert vervanging...

2010D31510

Brieven regering

Garantstellingen NS

Garantstellingen NS. borgstellingen, bereidverklaringen en/of garantiestellingen door Groep en/of dochters t.b.v. onder andere cross border lease activiteiten en activiteiten van NedRailways (inmiddels Abellio genaamd) en Qbuzz: • NS Groep NV staat garant voor activiteiten van Abellio...

2010D31806

Brieven regering

Ondertekening Tracébesluit RW 74 en aanvullende mitigerende voorzieningen

Ondertekening Tracébesluit RW 74 en aanvullende mitigerende voorzieningen. kst-32123-A-135 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010...

2010D31190

Brieven regering

Fiche: Mededeling inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem

Fiche: Mededeling inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem. kst-22 112-1041 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie...

2010D30616