Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34471)

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34471). DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN DWJZ  DATUM 7 MEI 2019 ONS...

2019D22441

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. op het terrein van Justitie en Veiligheid de volgende wetsvoorstellen: a) Wetsvoorstel wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (Kamerstuk 32 882) b) Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (Kamerstuk 33 747) c)...

2017D33957

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. op het terrein van Justitie en Veiligheid de volgende wetsvoorstellen: a) Wetsvoorstel wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (Kamerstuk 32 882) b) Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (Kamerstuk 33 747) c)...

2017D33956

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van...

2017D27353

Brieven regering

Toestemming deelname technische briefing inzake religieuze/levensbeschouwelijke gebouwen en organisaties

Toestemming deelname technische briefing inzake religieuze/levensbeschouwelijke gebouwen en organisaties. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE REGIE EN STRATEGIE  DATUM 22 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2131896 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE REGIE EN STRATEGIE  DATUM 22 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2131896 Pagina van 1...

2017D26728

Brieven regering

Afschrift brief aan COC Nederland, TNN en NNID inzake de evaluatie van de Transgenderwet (Kamerstuk 33351)

Afschrift brief aan COC Nederland, TNN en NNID inzake de evaluatie van de Transgenderwet (Kamerstuk 33351). 2017D26454 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2017 Op 6 juli jl. hebt...

2017D26454

Brieven regering

Besluit op Wob-verzoek inzake hoge en bijzondere transacties

Besluit op Wob-verzoek inzake hoge en bijzondere transacties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2017D25284

Brieven regering

Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017

Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017. integraal onderdeel uit van deze aanpak om zo ook de buitengrenzen van de Europese Unie verder te versterken. II. Veiligheid en Justitie, Grondrechten en Burgerschap 2. Terrorismebestrijding...

2017D24306

Brieven regering

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand en van het Aanvullend Protocol van 25 september 1952

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand en van het Aanvullend Protocol van 25 september 1952. derhalve...

2017D24312

Brieven regering

Publicatie Wob-besluiten inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.

Publicatie Wob-besluiten inzake de foto die op 16 juni 2014 is gemaakt van Volkert van der G.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid...

2017D24218

Brieven regering

WOB besluit ter attentie van eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties

WOB besluit ter attentie van eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE...

2017D23784

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2017, over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2017, over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE BESCHERMEN...

2017D23724

Brieven regering

Modernisering zedenwetgeving

Modernisering zedenwetgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 394 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31...

2017D23814

Brieven regering

Reactie op het rapport ‘De aard van het beestje’

Reactie op het rapport ‘De aard van het beestje’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 286 Dierenwelzijn Nr. 925 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D23678

Brieven regering

Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman inzake de klacht van Johan van Laarhoven en over de stand van zaken rond de overdracht van de tenuitvoerlegging van de in Thailand opgelegd strafvonnis

Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale Ombudsman inzake de klacht van Johan van Laarhoven en over de stand van zaken rond de overdracht van de tenuitvoerlegging van de in Thailand opgelegd strafvonnis...

2017D23462