Brieven regering

Zoekresultaten (5.197)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang

Onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang. onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang Datum 18 juli 2024 Betreft onderzoek verschillen toezicht en handhaving kinderopvang Pagina van Pagina van Kinderopvang is belangrijk voor de arbeidsparticipatie van de ouders...

2024D29209

Brieven regering

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel. Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juli 2024 te Brussel Op de agenda van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal...

2024D29194

Brieven regering

Resultaten banenafspraak 2023

Resultaten banenafspraak 2023. de hernieuwde focus het aanscherpen van de kwaliteit en duurzaamheid van de gerealiseerde banen. Voor de komende tijd zijn nog forse inspanningen nodig. Daarom wordt ook gewerkt aan verder inzicht verkrijgen in specifieke...

2024D28967

Brieven regering

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535)

Nazending bijlagen bij Kamerbrief NOW evaluatie en stand van zaken (Kamerstuk 35420-535). 35420 Noodpakket banen en economie Nr. 536 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D28893

Brieven regering

Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025

Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025.

2024D28650

Brieven regering

Reactie op verzoek van de leden Joseph en Omtzigt, over het advies van de landsadvocaat over invaren 2020

Reactie op verzoek van de leden Joseph en Omtzigt, over het advies van de landsadvocaat over invaren 2020. 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 656 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter...

2024D27979

Brieven regering

NOW evaluatie en stand van zaken

NOW evaluatie en stand van zaken. waarbij onder andere wordt aangegeven dat hier sprake is van een balans tussen enerzijds het voorkomen van steun aan niet-levensvatbare bedrijven en anderzijds het niet in leven houden van wel-levensvatbare...

2024D27701

Brieven regering

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 20 juni jl. te Luxemburg

Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 20 juni jl. te Luxemburg. de afdwingbaarheid van rechten en het handhavingsaspect, is het kabinet van oordeel dat deze elementen van het voorstel in Nederland goed zijn geborgd. Daarom...

2024D27779

Brieven regering

Gezinsvriendelijk personeelsbeleid

Gezinsvriendelijk personeelsbeleid. 34 procent van de werknemers binnen de onderzoekcao’s. Deze afspraken volgen over het algemeen de wet. Bovenwettelijke afspraken worden slechts in beperkte mate gemaakt. In totaal bevatten 59 van de 108 onderzoekcao’s een bepaling...

2024D27247

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024

Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024. 21501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 755 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D27566

Brieven regering

Rapport IBO Pensioenopbouw in balans

Rapport IBO Pensioenopbouw in balans. 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 655 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2024 Hierbij bied...

2024D27518

Brieven regering

Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden, ‘Naar een beter werkende schuldenketen’

Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden, ‘Naar een beter werkende schuldenketen’. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 766 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan...

2024D27538

Brieven regering

Verslag 112e Internationale Arbeidsconferentie

Verslag 112e Internationale Arbeidsconferentie. een project in Ivoorkust van een landbouwbedrijf dat ziektekostenpremies voor zijn boeren betaalt. Hierdoor zijn deze boeren in staat om hun kinderen naar school te laten gaan. Ik heb aangegeven dat we...

2024D27563

Brieven regering

Rapport 'Cao-afspraken 2024'

Rapport 'Cao-afspraken 2024'. 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1249 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2024 Cao-afspraken bevorderen in Nederland evenwichtige...

2024D27436

Brieven regering

Opzet periodieke rapportage ziekte en arbeidsongeschiktheid werknemers

Opzet periodieke rapportage ziekte en arbeidsongeschiktheid werknemers. met name de financiële prikkels in het systeem en het bevorderen van re-integratie. Implementatie daarvan vergt de nodige tijd; het is daarmee passend om beide regelingen een aantal jaren...

2024D27026