Brieven regering

Zoekresultaten (6)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei

Brieven regering

Voortgang aanpak netcongestie

Voortgang aanpak netcongestie. onder meer de informatie uit de investeringsplannen, de jaarverslagen van de netbeheerders, indicatoren om de voortgang van de nationale uitvoeringsagenda6 te monitoren en openbaar beschikbare data. Deze rapportage voorziet met name in het...

2024D24036

Brieven regering

Kabinetsreactie onderzoek TNO Draagvlak voor klimaatbeleid

Kabinetsreactie onderzoek TNO Draagvlak voor klimaatbeleid. wat nog veel onderzoek vergt om haalbare en effectieve maatregelen te ontwikkelen. De uitkomsten van het onderzoek van TNO zijn daarom een waardevolle aanvulling op de ontwikkeling van het textielbeleid...

2024D24000

Brieven regering

Verduurzaming elektriciteitsproductie Diemen en warmtenet Amsterdam, Almere, Diemen en Ouder-Amstel

Verduurzaming elektriciteitsproductie Diemen en warmtenet Amsterdam, Almere, Diemen en Ouder-Amstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van...

2024D23642

Brieven regering

Stimuleringsprogramma energiehubs

Stimuleringsprogramma energiehubs. dit ook andere energiedragers zoals warmte en (duurzame) gassen. In zo’n hub is opslag en omzetting van de ene energievorm in een andere mogelijk en kunnen netwerken van verschillende energiedragers met elkaar in verbinding...

2024D23090

Brieven regering

Verkennende gesprekken aandelen EPZ

Verkennende gesprekken aandelen EPZ. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 645 Kernenergie Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4...

2024D22875

Brieven regering

Onderzoeksrapport financiering van transities en innovatie

Onderzoeksrapport financiering van transities en innovatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid 33 009 Innovatiebeleid Nr. 642 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D22797