Brieven regering

Zoekresultaten (3.118)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Uitkomst 3,5 GHz-veiling

Uitkomst 3,5 GHz-veiling. 24095 Frequentiebeleid Nr. 587 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 De veiling van de 3,5 GHz-band...

2024D28049

Brieven regering

Internetconsultatie wetsvoorstel weerbaarheid Defensie en veiligheidgerelateerde industrie

Internetconsultatie wetsvoorstel weerbaarheid Defensie en veiligheidgerelateerde industrie. 31125 Defensie Industrie Strategie Nr. 132 Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Defensie en de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D28017

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Zeedijk c.s. over ideële of charitatieve instellingen en loterijen die afdragen aan goede doelen uitzonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving (Kamerstuk 27879-102)

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Zeedijk c.s. over ideële of charitatieve instellingen en loterijen die afdragen aan goede doelen uitzonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving (Kamerstuk 27879-102)...

2024D27617

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024

Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 15 en 16 juli 2024. het achterblijven van de ontwikkeling van warmtenetten in de gebouwde omgeving, een kennishiaat in geothermisch potentieel en de inrichting van de warmteketen als geheel. In Nederland is...

2024D27532

Brieven regering

Beoordelingen Nationaal Coördinator Groningen tot juli 2024

Beoordelingen Nationaal Coördinator Groningen tot juli 2024. 33529 Gaswinning Nr. 1242 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2024 Op 12...

2024D27467

Brieven regering

Voortgang en procedure Delta Rhine Corridor

Voortgang en procedure Delta Rhine Corridor. nog geen integrale planning. Het uiteindelijke moment van inbedrijfname blijft afhankelijk van de snelheid waarmee de procedure kan worden doorlopen en de snelheid van het aanleggen. Ik pas hier in...

2024D27535

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is (Kamerstuk 31793-257)

Reactie op de motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is (Kamerstuk 31793-257). grote risicovolle duurzame investeringen. Bedrijven zijn op zoek naar voorspelbaarheid...

2024D26991

Brieven regering

Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Bedrijfsfinanciering, ‘Kies voor Baten’

Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Bedrijfsfinanciering, ‘Kies voor Baten’. 32637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 646 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni...

2024D27031

Brieven regering

Staat van Groningen 2024

Staat van Groningen 2024. 33 529 Gaswinning Nr. 1241 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2024 Op 25 april 2023...

2024D27042

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief over prijzen van zonnepanelen

Reactie op verzoek commissie over een brief over prijzen van zonnepanelen. 36378 Regels over energiemarkten en energiesystemen ` (Energiewet) Nr. 90 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D26695

Brieven regering

Periodieke evaluatie van de Groeifaciliteit-regeling

Periodieke evaluatie van de Groeifaciliteit-regeling. 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 534 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2024...

2024D26362

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'De marktimpact van de elDAS revisie op vertrouwensdiensten'

Onderzoeksrapport 'De marktimpact van de elDAS revisie op vertrouwensdiensten'. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1198 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D26439

Brieven regering

Definitieve update Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

Definitieve update Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan. Definitieve Hierbij ontvangt u de definitieve update van het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (INEK) inclusief bijlagen. Het INEK bevat de doelen en de hoofdlijnen van het klimaat- en...

2024D26463

Brieven regering

Nazending bijlage bij de brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023' (Kamerstuk 31239, nr. 398)

Nazending bijlage bij de brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023' (Kamerstuk 31239, nr. 398). 31239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 399 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter...

2024D26053

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen op 8-9 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen op 8-9 juli 2024. 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 610 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D25875