Brieven regering

Zoekresultaten (2.759)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden

Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden. Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden Pagina van 4 Geachte Voortzitter, In het vervolg op mijn brief met het verslag van de Ministeriële Conferentie 2022 (CM22) van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)1 wil ik uw...

2023D39871

Brieven regering

MKB financiering

MKB financiering. MKB Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is van grote waarde voor de Nederlandse economie en moeten we koesteren. Het mkb is verantwoordelijk voor ruim 70 procent van de werkgelegenheid. Een kansrijk ondernemersklimaat en economische...

2023D39774

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over overzicht uitgaven Klimaatfonds

Reactie op verzoek commissie over overzicht uitgaven Klimaatfonds. Verzoek Op 26 september jl. heeft de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat mij verzocht om uw Kamer bij voorkeur vrijdag 29 september 2023, doch uiterlijk vrijdag...

2023D39756

Brieven regering

Stand van zaken gaswinning Noordzee

Stand van zaken gaswinning Noordzee. Stand De Europese energiemarkt is verstoord geraakt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties richting Rusland. Het kabinet kiest er daarom voor om de daling van de...

2023D39237

Brieven regering

Voortgang maatwerkafspraken september 2023

Voortgang maatwerkafspraken september 2023. Voortgang Nederland heeft de ambitie en mogelijkheden om een belangrijke vestigingsplaats te zijn voor de duurzame (basis)industrie. Deze industrie is belangrijk voor onder andere de economie, productiviteit, innovatie, strategische autonomie en werkgelegenheid...

2023D39293

Brieven regering

Advies Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake tijdvakken

Advies Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake tijdvakken. Advies Op 18 augustus jl. heeft het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) mij geadviseerd om niet over te gaan tot toepassing van tijdvak 6 in de versterkingsoperatie voor gebouwen en...

2023D39092

Brieven regering

Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen

Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen. Voortgang De overheid deed de inwoners van het gaswinningsgebied gedurende vele jaren tekort. Het kabinet committeert zich langjarig om te herstellen wat in zestig jaar is geschaad in Groningen en Noord-Drenthe. Samen met...

2023D39100

Brieven regering

Aanvullende rapporten bij het concept Nationaal plan energiesysteem

Aanvullende rapporten bij het concept Nationaal plan energiesysteem. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 1293 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D38578

Brieven regering

Fiche: Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe

Fiche: Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe. de beleidsprioriteiten. Er vindt reeds een hechte samenwerking plaats tussen het Rijk, de gemeenten en de regio’s op de gebieden waar de EU-missies zich op richten, evenals met...

2023D38454

Brieven regering

Beëindiging gaswinning Groningenveld

Beëindiging gaswinning Groningenveld. Beëindiging Het Groningenveld gaat definitief dicht, zestig jaar na de start van de gaswinning. Vaststellingsbesluit gaswinning 2023-2024 Op 23 juni heb ik u geïnformeerd over mijn voorgenomen besluit over de gaswinning in 2023-20241...

2023D38426

Brieven regering

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2024

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2024. 97% van de bedrijven mkb, 2.405 bedrijven waren starters. Het aantal toegekende ontwikkelingsprojecten was 87.359 en het aantal technisch-wetenschappelijke projecten was 4.032 (4%). Het aantal toegekende projectaanvragen is een...

2023D37791

Brieven regering

Vrijstellingen voor non-energetisch gebruik fossiele grondstoffen en naar duurzame grondstoffen voor een groene chemie

Vrijstellingen voor non-energetisch gebruik fossiele grondstoffen en naar duurzame grondstoffen voor een groene chemie. Vrijstellingen Met deze brief bieden wij u een aantal stukken aan die als gezamenlijke noemer hebben: duurzame grondstoffen voor een groene chemie...

2023D37856

Brieven regering

Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de...

2023D37876

Brieven regering

Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen

Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1291 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D37768

Brieven regering

Gevolgen uitgestelde behandeling EZK-begroting en begroting NGF

Gevolgen uitgestelde behandeling EZK-begroting en begroting NGF. Gevolgen Op verzoek van uw Kamer bied ik hierbij een overzicht aan van de nieuwe beleidsuitgaven die zijn opgenomen in de Ontwerpbegroting 2024 van het ministerie van Economische Zaken...

2023D37915