Brieven regering

Brieven regering

IOB-evaluatie klimaatdiplomatie

IOB-evaluatie klimaatdiplomatie. De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uitgevoerd van de Nederlandse klimaatdiplomatie (2018-2022). In de Strategische Evaluatie Agenda van BHOS, bijlage 4 van de Memorie...

2023D39776

Brieven regering

Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid. Naar aanleiding van het debat Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het...

2023D39789

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023...

2023D39640

Brieven regering

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”

Rapport “het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022”. In een wereld van toenemende verweving van economische- en veiligheidsbelangen en groeiende internationale afhankelijkheden is een gedegen controle op de export van strategische goederen en technologie voortdurend van groot belang...

2023D38918

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023. 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 263 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D38459

Brieven regering

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië

Aardbeving in Marokko en storm Daniël in Libië. In navolging van de brief over de aardbeving in Marokko die u op 11 september 2023 toekwam (Kamerstuk 36180, nr. 73) informeren wij uw Kamer graag nader over...

2023D38424

Brieven regering

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op verzoek van uw Kamer bied ik hierbij een overzicht aan van de nieuwe beleidsuitgaven die zijn opgenomen in de Ontwerpbegroting 2024 voor Buitenlandse...

2023D37941

Brieven regering

Aardbeving in Marokko

Aardbeving in Marokko. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

2023D36360

Brieven regering

Besluitvorming EU-Angola Sustainable Investment Facilitation Agreement

Besluitvorming EU-Angola Sustainable Investment Facilitation Agreement. het een EU-only akkoord. Dat betekent dat aan EU-zijde enkel de EU partij wordt bij het akkoord. Een akkoord wordt EU-only gesloten als het geheel binnen de exclusieve bevoegdheden van...

2023D36091

Brieven regering

Stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën

Stijging export naar Iran in de laatste maanden van 2022 en specificatie van handel in chemicaliën. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)...

2023D35893

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32). het centreren van de verantwoordelijkheden bij het Ministerie van JenV...

2023D34948

Brieven regering

Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS)

Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS). 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3755 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de...

2023D34730

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van...

2023D34358

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie

Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 237 Afrika-beleid Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de...

2023D34150

Brieven regering

Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid. . Nederland geeft dan zonder inhoudelijke toetsing een uitvoervergunning af. Hetzelfde doet Nederland voor de uitvoer van componenten t.b.v. het F-35-project waarbij de...

2023D32804