Brieven regering

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over het gevoerde onderwijsbeleid inzake kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Beantwoording vragen commissie over het gevoerde onderwijsbeleid inzake kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Vragen over het gevoerde beleid inzake arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag...

2011D39355

Brieven regering

Verzoek om toestemming deelname aan openbare hoorzitting "Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie"

Verzoek om toestemming deelname aan openbare hoorzitting "Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie". Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2011 Hierbij deel ik u mede dat ik de inspecteur-generaal...

2011D31191

Brieven regering

Toestemming deelname vertegenwoordigers UWV, IWI, AI, SIOD en SVB aan expertbijeenkomsten Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

Toestemming deelname vertegenwoordigers UWV, IWI, AI, SIOD en SVB aan expertbijeenkomsten Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2011 Hierbij deel ik u mede...

2011D24484

Brieven regering

Deelname ambtenaar aan Commissie Lessen Arbeidsmigratie

Deelname ambtenaar aan Commissie Lessen Arbeidsmigratie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2011 U hebt mij brief van 28 april jl. verzocht om toestemming te verlenen aan deelname van...

2011D24449

Brieven regering

Deelname deskundigen OM, KLPD en DNR aan expertmeeting Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

Deelname deskundigen OM, KLPD en DNR aan expertmeeting Tijdelijke Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2011 Graag verleen ik toestemming voor deelname door deskundigen...

2011D24966