Brieven regering

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Werkwijze

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets

Reactie op verzoek commissie over de Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets. de bekendmaking van resultaten aan te sluiten bij andere brieven en rapportages, tenzij belangwekkende uitkomsten een aparte brief rechtvaardigen. Daarbij werden de standen van...

2022D37428

Brieven regering

Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets

Inkleuring en stand van zaken invoeringstoets. eensgezind: ook rond nieuwe regelgeving moeten feedbackloops gaan bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering. Een goede manier om dat te bewerkstelligen is het doen van een invoeringstoets.6 De invoeringstoets kan beschreven worden...

2022D16580

Brieven regering

Leidraad externe contacten rijksambtenaren

Leidraad externe contacten rijksambtenaren. een concrete uitwerking van de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren5 en beoogt, binnen het kader van de Aanwijzingen, een welwillende en zakelijke omgang met verzoeken van Kamerleden om functionele contacten met...

2008D00851