Brieven regering

Brieven regering

Antwoord op het verzoekschrift van het Chiropraktisch Centrum te L..

Antwoord op het verzoekschrift van het Chiropraktisch Centrum te L... In zijn brief van 23 maart 2010 reageert V. der Z. Accountants namens verzoeker op mijn inlichtingen aan uw Commissie van 22 februari 2010. Namens verzoeker...

2010D22152

Brieven regering

Beantwoording vragen van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven over het controleren van digitale handtekeningen

Beantwoording vragen van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven over het controleren van digitale handtekeningen. Aanbiedingsbrief van antwoorden op Kamervragen CV 150.198/EdB Pagina van Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de door...

2010D09693

Brieven regering

Beantwoording van de vragen inzake de controle van digitale handtekeningen

Beantwoording van de vragen inzake de controle van digitale handtekeningen. 30 140 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften...

2010D10083