Brieven regering

Zoekresultaten (846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Brieven regering

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2017D25376

Brieven regering

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente 's - Hertogenbosch voor gebiedsaanwijzing in de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, De Hambaken, Hinthamerpoort- Zuid, en de Gestelse Buurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente 's - Hertogenbosch voor gebiedsaanwijzing in de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, De Hambaken, Hinthamerpoort- Zuid, en de Gestelse Buurt in het kader van de Wet...

2017D25014

Brieven regering

Planningsbrief Wonen en Rijksdienst 2017

Planningsbrief Wonen en Rijksdienst 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE...

2017D22774

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties

Reactie op het verzoek van het Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties. de kosten exclusief subsidie per labelstap voor verbeteringen tot en met label A. Hierin zijn...

2017D21542

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om technische briefing sanering woningcorporaties

Reactie op verzoek commissie om technische briefing sanering woningcorporaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2017 In de procedurevergadering van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 20...

2017D21545

Brieven regering

Beantwoording vragen wijziging Bouwbesluit 2012

Beantwoording vragen wijziging Bouwbesluit 2012. de reactie van deze onderneming op de internetconsultatie van het concept-besluit. Bij het opstellen van het ontwerpbesluit dat aan uw Kamer is voorgehangen, zijn alle internetconsultatiereacties betrokken, zo ook die van...

2017D21413

Brieven regering

Uitstel toezending aangepast model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA) Rijksdienst

Uitstel toezending aangepast model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA) Rijksdienst. Uitstelbericht aangepast model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA) Rijksdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2017-0000328677 Uw kenmerk Pagina...

2017D21061

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake ontwikkeling Paleis Soestdijk

Reactie op verzoek commissie inzake ontwikkeling Paleis Soestdijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 Nr. 46 BRIEF VAN DE...

2017D20008

Brieven regering

Nadere informatie omtrent de huisvesting van vergunninghouders

Nadere informatie omtrent de huisvesting van vergunninghouders. (40 personen) en het totaal met behulp van de regeling gehuisveste personen op 1 mei 2017 45 is. Dit laat zich verklaren doordat het project in Ypenburg wel is...

2017D19674

Brieven regering

Reactie op het EGI rapport 'De juiste papieren 2'

Reactie op het EGI rapport 'De juiste papieren 2'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter...

2017D19266

Brieven regering

Antwoorden op de resterende vragen uit het Wetgevingsoverleg Wonen en Rijksdienst op 14 juni 2017 en Wetgevingsoverleg BZK op 21 juni 2017

Antwoorden op de resterende vragen uit het Wetgevingsoverleg Wonen en Rijksdienst op 14 juni 2017 en Wetgevingsoverleg BZK op 21 juni 2017. het realisaties op basis van de aangiftegegevens van de Belastingdienst. Voor de jaren erna...

2017D18751

Brieven regering

Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur

Tussenrapportage Samenwerkingstafel middenhuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 847 Integrale visie op de woningmarkt 27 926 Huurbeleid Nr. 301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2017D17711

Brieven regering

Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Audit Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 156 Monumentenzorg Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2017D17744

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen

Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid voor regeling aangaande meer- en minderwerk projectontwikkelaars bij bouw van nieuwbouwwoningen. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2017 U heeft mij op 30...

2017D16956

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging

Reactie op verzoek commissie inzake verzoekschrift tot vrijstelling voor bijzonder vermogen bij bepaling inkomensgrens voor huurverhoging. 2017D16722 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2017 Bijgaand stuur ik u, zoals...

2017D16722