Brieven regering

Zoekresultaten (70.012)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. Wijziging governance en statuten Stichting ICTU Datum 16 augustus 2022 Betreft Wijziging governance en statuten Stichting ICTU www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2022-0000347495 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2022D32536

Brieven regering

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022. Verslag Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Energieraad die op 26 juli 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond in Brussel. Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt over de verordening over gecoördineerde gasbesparingsmaatregelen. Daarnaast is er gesproken over leveringszekerheid en

2022D32533

Brieven regering

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod. Bijlage Met mijn brief van 7 juli jl. (Kamerstuk 25 424, nr. 619) heb ik u onder andere geïnformeerd over de rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen)

2022D32503

Brieven regering

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’. Aanbieding Met deze brief bied ik u het recente advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’ aan. De RVS heeft dit advies op 6 juli jl. uitgebracht. Mijn beleidsreactie op

2022D32507

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de overbrenging van

2022D32427

Brieven regering

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 566 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Bij brief van 1 augustus 2022 heb ik de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitspraak van

2022D32303

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 3 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4151570 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van >

2022D32341

Brieven regering

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022. de onderwerpen waar ik de Kamer eerder in de Geannoteerde Agenda over informeerde, plus een aantal Any Other Business punten. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en de (ook tijdens de Raad

2022D32258

Brieven regering

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland. een locatie met vleeskuikens in Minnertsga (Friesland), en drie bedrijven in Dalfsen (Overijssel), met vleeseenden (I), vleeskuikenouderdieren (II) en leghennen (III). Om alle besmette locaties is een beperkingszone ingesteld met maatregelen, conform staand beleid. Het totaal aantal

2022D32252

Brieven regering

Stand van zaken droogteproblematiek

Stand van zaken droogteproblematiek. 27 625 Waterbeleid Nr. 586 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 augustus 2022 Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de huidige droogteperiode en over het feit dat de Landelijke Coördinatiecommissie

2022D32119

Brieven regering

Diverse onderwerpen migratiebeleid

Diverse onderwerpen migratiebeleid. 30 573 Migratiebeleid 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 192 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 In deze brief informeer ik u over een aantal migratie- en asielgerelateerde onderwerpen. Over de opvangsituatie

2022D32057

Brieven regering

Derde update zomerdrukte Schiphol

Derde update zomerdrukte Schiphol. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 435 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 augustus 2022 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de door Schiphol voorgenomen voortzetting van de verplichte beperking van het aantal

2022D32052

Brieven regering

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022

Revaccinatie COVID-19 najaar 2022. 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1933 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juli 2022 Het OMT-vaccinaties (OMT-V) heeft op 26 juli jl. geadviseerd over een najaarsvaccinatieronde (hierna: najaarsronde) tegen

2022D32014

Brieven regering

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 565 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juli 2022 Hierbij doe ik u toekomen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de beroepsprocedure die Kink FM, een

2022D31997

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang. personele capaciteit is er inmiddels gestart met de plaatsing van rijksambtenaren op crisisnoodopvang locaties. Om voldoende menskracht beschikbaar te stellen is daarnaast met spoed een aanbestedingsprocedure gestart en zijn er inmiddels raamovereenkomsten gesloten met acht uitzendbureaus. De

2022D31946

Naar boven