Brief regering : Periodieke rapportage Uitvoering SUWI-stelsel 2020- 2025

Download

Indieners

  • Indiener
    Y.J. van Hijum, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34000-36 Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

Indiener M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiƫle Beschouwingen (incl. begroting Financiƫn) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30