Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32802-86 Motie van het lid Palmen over onderzoek naar aanpassingen die leiden tot het sneller, actief en meer geautomatiseerd openbaar maken van overheidsinformatie

Indiener S.T.P.H. Palmen, Tweede Kamerlid

Motie

32802-85 Motie van het lid Palmen over vanaf 2024 minimaal de helft van de Woo-verzoeken binnen de termijn af te handelen

Indiener S.T.P.H. Palmen, Tweede Kamerlid

Motie

32802-87 Motie van de leden Chakor en Palmen over het aanstellen van een nationaal coördinator voor de versterking van de openbaarheid en de informatiehuishouding van de overheid

Indiener G. Chakor, Tweede Kamerlid

Motie

32802-88 Motie van de leden Chakor en Palmen over overleg met indiener bij omvangrijke Woo-verzoeken

Indiener G. Chakor, Tweede Kamerlid

Motie

32802-89 Motie van het lid Sneller c.s. over de Woo overeenkomstig de wet en de jurisprudentie uitvoeren

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32802-64 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over het binnen acht maanden uitvoeren van de rechterlijke uitspraken op het verstrijken van termijnen en de Kamer op de hoogte stellen van niet-uitgevoerde uitspraken (t.v.v. 32802-60)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wet open overheid (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30