Brief regering : Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie

Download

Indieners

  • Indiener
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-X-55 Motie van het lid Ceder c.s. over belemmeringen waar reservisten mee te maken kunnen krijgen in kaart brengen en oplossingen daarvoor aandragen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36410-X-27 Motie van het lid Boswijk c.s. over het inventariseren en wegnemen van regels en procedures die het opschalen van externe opleidingscapaciteit belemmeren

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-X-9 Motie van de leden Krul en Valstar over samen met de centrales van overheidspersoneel mogelijkheden onderzoeken om URD-trajecten sneller te doorlopen

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 13/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Personeel/Materieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Defensie (36410-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Materieel/Personeel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30