Brief regering : Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen

Download

Indieners

 • Indiener
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
 • Medeindiener
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Medeindiener
  M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Medeindiener
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Medeindiener
  F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Medeindiener
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VI-69 Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over bij de Voorjaarsnota bezien hoe de uitvoering van het werkplan van de NCAB structureel gefinancierd kan worden

Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1211 Motie van het lid Diederik van Dijk over het scanderen van de leus "From the river to the sea ..." bij demonstraties in antisemitische context plaatsen en dit in het handelingsperspectief opnemen

Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-VIII-84 Motie van het lid Ceder c.s. over een handreiking voor scholen voor de omgang met antisemitische incidenten

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36196-10 Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen

Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35164-9 Motie van het lid Paternotte c.s. over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD 21/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:41

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Debat over antisemitisme

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30