Brief regering : Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-399 Nazending bijlage bij de brief 'Stand van zaken openstelling SDE++ 2024 en resultaten SDE++ 2023' (Kamerstuk 31239, nr. 398)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Motie

32813-1376 Motie van de leden Postma en Erkens over in de SDE++ openstaande bedragen verrekenen met voorschotten die projecten in de toekomst ontvangen of anders terugvorderen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1243 Motie van de leden Bontenbal en Erkens over nog dit jaar een routekaart voor negatieve emissies ontwikkelen

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat verduurzaming industrie (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 14/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30