Brief regering : Appreciatie amendement en motie ingediend bij voorjaarsnota inzake financiering NCAB (Kamerstuk 36550-VI-4 en Kamerstuk 36550-15)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36550-15 Motie van het lid Flach c.s. over in de JenV-begroting voor 2025 structurele middelen reserveren voor de uitvoering van het werkplan van de NCAB

Indiener A.J. Flach, Tweede Kamerlid

Motie

36410-VI-69 Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over bij de Voorjaarsnota bezien hoe de uitvoering van het werkplan van de NCAB structureel gefinancierd kan worden

Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:41

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de voorjaarsnota 2024 (36550, nr. 1)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30