Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27923-487 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 februari 2024, over Leraren

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Lerarenstrategie december 2023 (Kamerstuk 27923-460)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31293-674 Motie van de leden Kwint en Westerveld over bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terugkomen op het plan voor een publiek bij- en nascholingsinstituut

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31293-676 Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36132-12 Motie van het lid Peters c.s. over meer aandacht voor het vmbo in de eerstegraads lerarenopleidingen en in de educatieve minor en module (36132, nr. 12)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36132-11 Motie van het lid Peters c.s. over voldoende aandacht voor het mbo in de lerarenopleiding (36132, nr. 11)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

27923-452 Motie van de leden Peters en Paul over een onderzoek naar waarom vertrekkende docenten het onderwijs verlaten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

27923-451 Motie van de leden Kwint en Westerveld over een actieplan om de stille reserve actief te benaderen en terugkeer in het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-82 Motie van het lid Kwint over regelen dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract krijgen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-47 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over doelstellingen en streefwaarden in de begroting opnemen over het aantal vaste dienstverbanden uitgesplitst per functie (t.v.v. 36200-VIII-33)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-401 Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Lerarenstrategie december 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15