Brief regering : Uitvoering van de moties met betrekking tot Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

Download

Indieners

  • Indiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XVII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36410-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

36410-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

36200-XVII-24 Motie van de leden Klink en Van der Graaf over de "Farmer Managed Natural Regeneration"-methode als vaste component in door Nederland gefinancierde activiteiten

Indiener J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Motie

36180-15 Motie van de leden Thijssen en Kröger over de beoogde doelstellingen borgen in toekomstige strategieën

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30