Brief regering : Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen

Download

Indieners

  • Indiener
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33529-1159 Motie van de leden Vedder en Nijboer over inventariseren welke voorzieningen in het gaswinningsgebied onder druk staan of dreigen te verdwijnen

Indiener E.C. Vedder, Tweede Kamerlid

Motie

35561-21 Motie van de leden Klaver en Nijboer over de opbrengsten van projecten om de Groningse economie versterken ten goede laten komen aan de regio

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35561-30 Motie van het lid Nijboer c.s. over voorkomen dat voorzieningen in de aardbevingsgebieden verdwijnen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35561-35 Motie van de leden Boulakjar en Bikker over minimaal 1% van de beschikbare middelen laten begroten door jeugd en jongeren

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:40

Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50