Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36130-33 Motie van het lid Nijboer over het uitvoeren van willekeurige inspecties van huurwoningen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36130-42 Motie van het lid Van der Plas over in elke gemeente een huurteam dat huurders kan begeleiden bij het halen van hun recht bij geconstateerde misstanden

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36130-36 Motie van het lid Beckerman over uitbreiding van de Huurcommissie en monitoring van de hoeveelheid verzoeken

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

36218-11 Motie van het lid Peter de Groot over een monitoringssystematiek betreffende de aantrekkelijkheid voor verhuurders om te investeren in onderhoud en verduurzaming

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36218-12 Motie van de leden Geurts en Grinwis over een monitoringssystematiek betreffende inkomensgroepen in de vrijehuursector die in de problemen komen door jaarlijkse huurverhogingen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

36200-87 Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een plan van aanpak om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1084 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over opstellen van een contourennota

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

32847-870 Motie van het lid Boswijk c.s. over middels een register de omvang van de bestaande voorraad huurwoningen van niet-woningbouwcorporaties inzichtelijk maken

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Staat van de woningmarkt (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Algemene Financiƫle Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30