Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de voornemens inzake de 45-minutennorm

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29247-370 Motie van het lid Bushoff over waarborgen dat bij het uitwerken van alternatieven voor de 45 minutennorm de toegankelijkheid van acute zorg in Nederland niet verslechtert maar verbetert

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid

Motie

29247-366 Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over nabijheid en leefbaarheid van een regio meenemen bij het opstellen van de normen voor acute zorg

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31765-679 Motie van het lid Van den Berg over behoud van capaciteit van de zorg in de regio door een bottom-upaanpak

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15