Brief regering : Capaciteitsplan 2024-2027

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Medeindiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Capaciteitsplan 2024-2027 (Kamerstuk 29282-521)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

29247-384 Motie van de leden Den Haan en Van den Hil over 36 extra opleidingsplekken voor physician assistants

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29247-368 Motie van het lid Paulusma over het advies van het Capaciteitsorgaan over 250 instromers per jaar bij de opleiding tot physician assistant bezien in samenhang met het totaal van adviezen

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

29247-369 Motie van het lid Paulusma over de bevolkingsomvang per opleidingsregio als uitgangspunt nemen bij de verdeling van nieuwe opleidingsplaatsen voor medisch specialisten

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

31765-680 Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over het realiseren van het maximale aantal opleidingsplaatsen voor SEH-artsen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29282-474 Motie van de leden Van den Berg en Van den Hil over bezien op welke wijze het systeem van alloceren van opleidingsplaatsen voor huisartsen verbeterd kan worden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35882-11 Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot vijf jaar (t.v.v. 35882-5)

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Motie

35882-4 Motie van het lid Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid

Activiteiten

een goed begin is het halve werk" (35 882)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Capaciteitsplan 2024-2027

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute Zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30