Brief regering : Programma onderzoek en kennisdeling post-COVID

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1892 Motie van de leden Hijink en Paulusma over een landelijk expertisecentrum oprichten voor de behandeling van postcovid

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1909 Motie van het lid Paulusma c.s. over een goede aansluiting van onderzoeken naar postcovid bij wensen uit het veld

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1916 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bevorderen van structureel meer onderzoek naar long covid

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40