Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32637-542 Motie van het lid Van Haga c.s. over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

32545-176 Motie van het lid Grinwis c.s. over duidelijke kaders en normen voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-62 Motie van het lid Van Haga over de stijging van de lonen compenseren met een verlaging van de werkgeverslasten

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00