Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-1127 Motie van de leden Grinwis en Boucke over analyseren of de maatvoering en implementatie van afgesproken maatregelen daadwerkelijk leiden tot de beoogde broeikasgasreductie

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1129 Motie van de leden Thijssen en Kröger over al bij de presentatie van aangescherpt beleid doorrekenen of de klimaatdoelen uit het coalitieakkoord worden gehaald

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

29023-322 Motie van de leden Grinwis en Erkens over een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven roepen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-888 Motie van het lid Boucke c.s. over bescherming van de inkomenspositie van lage en middeninkomens

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

32813-889 Motie van de leden Erkens en Bontenbal over het inzichtelijk maken van de totale financiële impact van Fit for 55

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

32813-890 Motie van de leden Erkens en Grinwis over een uitvoerbaarheidstoets voor het gehele "Fit for 55"-pakket

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Debat over het aanvullend klimaatpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29