Brief regering : Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

Download

Indieners

  • Indiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32852-270 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Circulaire economie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XII-102 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bouchallikh over het in kaart brengen van de effecten op ontwikkelingslanden van de transitie naar een circulaire economie (t.v.v. 36200-XII-72)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

30872-283 Motie van het lid Van Meenen c.s. over ondernemers stimuleren zo min mogelijk gebruik te maken van de uitzondering op de regeling voor wegwerpplastic

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

32852-194 Motie van het lid Van Esch c.s. over het terugdringen van de grote hoeveelheid onnodige verzendmaterialen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

32852-195 Motie van het lid Van Esch c.s. over refill-mogelijkheden in supermarkten met meer dan 400 vierkante meter oppervlakte

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40