Brief regering : Inzet op integraal en multimodaal goederenvervoerbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

34244-7 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over Goederenvervoer

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29984-1084 Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 komen met een ambitieuze visie op het spoorgoederenvervoer

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Goederenvervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45