Brief regering : Vooruitblik MIRT 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

36200-A-71 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2023, over Strategische keuzes bereikbaarheid

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29984-1084 Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 komen met een ambitieuze visie op het spoorgoederenvervoer

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

36200-A-44 Motie van de leden Stoffer en Minhas over een afwegingskader voor planvorming en investeringsbeslissingen in het kader van het MIRT

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Spoor (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:16

Strategische keuzes bereikbaarheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45